Z A J K O   L A J K O

Zajko Lajko je nová rozprávka Divadla Žihadlo, pripravovaná pre deti predškolského veku, Ale isto aj pre tie väčšie deti! jej hlavný hrdina, malý lesný i poľný zajac Ľudovít, zvaný Lajko, je veľmi zvedavý a učenlivý, A tak mu jeho kamaráti, zvieratká zo záhoráckeho lesa medzi Malackami a Rohožníkom, lesa plného zvierat a aj hubárov z celého kraja, žaba, ježko a sova približujú ako taký život v lese vyzerá.

Scéna a kostýmy: Fero Lipták

Predstavenie vzniklo vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

K l a u n   P e p e l e

Rozprávková klauniáda pre všetky deti, plná pesničiek, hier a dobrej nálady.

 

Hrajú :        deti, harmonika Monika, gitara Gitka, zvieratká z cirkusu,     klaun Pepele a Vlado Zetek

Výprava :    Rozália Habová, Eva Režná a Vlado Zetek 

 C i r k u s   p e p e l e

 

Voľné pokračovanie rozprávkovej klauniády Klaun Pepele, plné pesničiek, hier a dobrej nálady!

Hrajú :         deti, gitara Gitka, klaun Pepele a Vlado Zetek.

Výprava:      Rozália Habová, Eva Režná, Libuša Čtveráková ml.

 

K O H Ú T I K   A   S L I E P O Č K A 

Známy príbeh o chamtivom a lakomom kohútikovi, ktorému obetavá a dobrosrdečná sliepočka, spolu s deťmi - divákmi,  život zachráni.

Rozprávka plná pesničiek, humoru a dobrej nálady, hoci ide o život....

Výprava : Tereza Langerová

O  k r á ľ o v i   j o n á š o v i

klasické marionetové divadlo

 

Príbeh o tom ako sa ježibaba takmer kráľovnou stala, ako pána kráľa zlou kliatbou začarovala, a ako mu z toľkého nešťastia gašparko a princeznička malá pomáhala.

Predstavenie  je stálou spomienkou  na Divadlo Piraňa, na môjho kolegu a najmä kamaráta JONÁŠA JIRÁSKA a na našu Vierku Veroniku  Vidrovú....

 

hrajú : Vlado Zetek

           divadlo a bábky Jonáša Jiráska a  Veroniky Vidrovej

Z L A T Á   P R I A D K A 

 

marionetové divadlo popretkávané s humorom typickým pre divadlo žihadlo

 

hrajú:  Vlado Zetek, divadlo a bábky Jonáša Jiráska a Vierky Vidrovej a deti            

f a r b i č k o v á   p r i n c e z n á

 

Rozprávka plná farbičiek, pesničiek a dobrej nálady.

 

Hrajú:        farbičková  princezná, kráľ, trojhlavýdrak, Jano  a Vlado a  sabina zetek

Výprava:   Libuška Čtveráková ml.

 

U F Ú Ľ A N Á   R O Z P R Á V K A 

Že triedenie odpadkov a vynášanie smetí nemusí byť  len nudná, ušpinená činnosť, dokazuje predstavenie Ufúľaná rozprávka, v ktorej sa Deti aktívnou hrou pozrú na túto nevoňavú tému z druhej, čarovnej strany.

 

Hrajú :  bábky, deti, gitara a Vlado Zetek

Výprava :  Libuša Čtveráková ml. 

O červenej čiapočke

 

D L H Ý,  Š I R O K Ý  A  B Y S T R O Z R A K Ý       

 

Tradičný príbeh troch kamarátov v netradičnom prevedení fotografa Róberta Fógotrafa.

 

Hrajú :       Dlhý, Široký, Bystrozraký, kráľovič Matej, princezná Krasomila, pán kráľ, Róbert Fógotraf, deti všetkých                         detí  a Vlado Zetek.

Výprava :  Libuša Čtveráková ml. 

S N E H U L I A Č K O V C I

 

rozprávka, ktorá ponúka veselý a napínavý príbeh jednej snehuliackej rodinky  plný snehu, spevu, šantenia a nehy...

 

hrajú:                      Vlado Zetek a deti

bábky  a scéna:       Tereza Langerová

1/2

O   K O Z L I A T K A C H

 

Čo sa môže stať, keď mama koza nie je doma a hladný vlk je za dverami, uvidíte v rozprávke odetej do celkom nových šiat.

 

Hrajú : Vlado Zetek a bábky Vierky Vidrovej

Výprava : Tereza Langerová

Predstavenie O kozliatkach je stálou spomienkou  na Divadlo Piraňa, na môjho kolegu a najmä kamaráta JONÁŠA JIRÁSKA a na našu Vierku Veroniku  Vidrovú....

 

O   Č e r v e n e j  Č i a p o č k e

Azda na celom svete poznajú malé i veľké deti to milé dievčatko zvané červená čiapočka. aj to, čo sa mu prihodilo. Ale u nás tento príbeh ožíva na netradičnom mieste....v starodávnej posteli. 

hrajú: Vlado a sabina zetek

1/5

a p a č i   p a p á č i

Starý indiánsky príbeh o priateľstve mladej indiánky a mladého indiána vyrozpráva starý indiánsky duch Potato - potato....

 

rozprávka s vôňou indiánskej kuchyne a rytmami indiánskych bubnov...

KTO PRINÁŠA  MIKULÁŠA

 

Tématické predstavenie venované predvianočnému času radosti, šťastia a ilúzií všetkých detí na svete, spojené s Mikulášskou nádielkou.

 

Hrá : Vlado Zetek, mikuláš, anjel a čert

Výprava : Libuša Čtveráková ml. 

 

© 2019 by Divadlo Žihadlo 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon